Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ İLETİŞİM  
 
Aydın İYİ Partide 34 Aday Adaylığı
SGK Personeline Fazla Mesai Ücreti Ödenmesini
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA
QUA Granite, Doğaya Sahip Çıkıyor
Ahmet YENER Seçim döneminin başladığını mesajla


Aydın Haber Merkezi - DERSİMİZ TARİH..
DERSİMİZ TARİH.. BU YAZININ EKLENME TARİHİ 28-01-2023 / 17:08 | BU YAZI TOPLAM 404 KEZ OKUNDU.
   
TARAFSIZ MUHALİF
samibaskaya@hotmail.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DERSİMİZ TARİH..

DERSİMİZ TARİH..

Büyük Türk tarihçisi Zeki Velidi Togan’a göre Türklerin tarih sahnesine çıkışları M.Ö. 4500 yılına kadar uzanır. Saka/İskit, Hu (Hing-nu) Massaget, Şa-to, Kök Türk, Uygur vb. adlar ile dünya tarihinde önemli roller oynayan Türk kavimleri konar-göçer hayat sürdükleri Orta Asya’da ve Karadeniz’in kuzeyindeki geniş bozkırda dil, kültür, bilim, sanat ve uygarlıkla silinmez izler bırakmışlardır. Bir Türkolog, Alteyist ve Mongolist olan Prof. Tuncer Gülensoy "Barbar Türkler" adlı eserinde Batılıların "Barbar" sıfatını yakıştırdıkları Türklerin gerçek kimliklerini tarihi belge ve bilgilere dayanarak ortaya koymaktadır. Bu eser Türk, Türklük ve Türk uygarlığı hakkında sizlere rehber olacaktır.

ALINTIDIR  AHMET KISA

 

Türkler Ve Kurtlar

Türklerin Sembolü Neden Kurttur?

Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar.

Biz, neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurt’u sembol edindik?

1 – Bozkurtlar atasına bağlıdır;

Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt, karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer.

Girdiği sürünün liderliğini alır.

2 – Bozkurt özgürlüğüne düşkündür.

Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarındadır.

Kurt yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.

Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız.

Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.

3 – Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz. Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar.

Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

4 – Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar.

Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez.

Bozkurt yaşamından tek eş seçer.

Eşi ölmeden başka eş aramaz.

5 – Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına. Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmez.

6 – Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.

Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar avlamaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler.

7- Karda yürüyen 40 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz,

o kadar dikkatli ve organizedirler, çünkü grup önde giden lider bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler.

Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar.

8 – Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Bozkurtlarda grup hiyerarşisi buna müsaade etmez.

Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

9 -Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani “Gökbörü” .

Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır

.Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir.

Türk milleti asırlarca bozkurtlaşan şahsiyetler yetiştirmiştir.

Bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır.

ALINTIDIR  AHMET KISA

Osmanlı ailesinin düzenli imparatorluk ordusunun Kapıkulu kul köle Yeniçeri askeri

Keçeli Börklü yaya yeniçeri

Bektaşi asker

Türkçe dua ederler ve gülbank okurlar.

Arapça medrese din eğitimleri yoktur

Her bölükte Bektaşi dedeleri vardır. cem yaparlar

Bu güne kadar Kapıkulu yeniçerilerin bu kölelerin namaz kılarken hiç minyatürü ne rastlamadım

Anne ve babaları asla Türk değildir

Bu askerler arsında 460 sene Türk, Müslüman ve sünnetli Yahudi Arap ve çingene yoktur

460 yıl bu düzenli ordu sefer ve savaşlarda Türkler Müslüman ve Yahudiler Araplar olmadan padişaha hizmet eden köle kul askerlerdir

Asla azaad edilmezler

Asla saç uzatamazlar, saç yasaktır

Kırmızı yemeni den başla renk ayakkabı giyemezler

At binmeye yetkili üst rütbeli Kapıkulu kul köle Vezir sadrazam Paşa kaptanı derya divan üyeleri, katar ağalarda kul köle oldukları için saç uzatamaz lar ancak sarı çizme giyer ler at binebilirler

Padişahlar ve Şehzadeler de saç uzatamaz onlarda sarı çizme giyerler.

Baldırı çıplaktır lar

Vücutlarında el ve kollarında remiz dövmeleri vardır

Asla at binlemeleri yasaktır

Hür Müslüman Türk kadınla nikahlı evlilik yapıp ocak açamazlar

Miras bırakamazlar

Soy devamları yasaktır

Adalet ve kadı önünde yargılanma hakları yoktur

Cariye ve mariye ganimet köle Nikahsız kadın hakları vardır

Kışlalarda yatıp kalkarlar

belirli miktarda ulufe alırlar bu ulufe ile kendi kazanlarında kendi yemeklerini yaparlar kazan kutsaldır

Sefer dışında silah taşıyamazlar

Kapıkulu Yeniçeri birliklerinin

Tamamının kullandığı silahları

Top,tüfek,kılıç,zırh,Ok,yay çadır gibi

Ordunun bütün ihtiyacını barut bomba cephane dahil silah gereçleri Cebeci birlikleri,humbaraci ve barutcu birlikleri bu özel Cebeci sınıfı birlikleri üretir. Dışardan silah alma lar ganimet getirmeleri hariç. kendi ürettikleri silahlarla savaşırlar

Köle oldukları için sefer yerine gidene kadar Silahsız giderler silah ve zırh orada dağıtılır sefer sonrası cebeciler geri toplar Kışlalarda silah bulunmaz

Seferlerde hücumda hüü çekerek düşmana koşarlar

Cariyeden olma erkek çocuklarıda kuldur köledir bu çocuklar sipahi bölük ortasına kul oğlu olarak kaydolur

Başlarında Hacıbektaş velinin keçe kaban kolunu keçe Börk olarak takarak taşırlar

Zülfikar önemli simgeleridir

Börklerinin alın kısmında tahta Kaşıklarını taşırlar

Bu Kaşıklıklarında deve kuşu tüyü takılı taşırlar

Belli rutbelere yükselirler oturak alıp emekli olurlar veya timar birliklerine timar ağası ve komutanı olurlar

Vakayi Hayriye ile Osmanlı ailesi ve bazı birlikler medrese öğrencileri

Kışlalarda Silahsız oldukları bir anda tamamı öldürdü yok edildi

Tüm miraslarina el konuldu Bektaşi dergahları kapatıldı sürgün edildi

- KAYNAK

- YENİÇERİ KANUNLARI KİTABI: KAVÂNÎN-İ YENİÇERİYÂN

- Osmanlı Devleti teşkilatından KAPUKULU OCAKLARI I Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı

Ord. Profesör İSMAIL HAKKI UZUNÇARŞILI

- XIV-XVII. YÜZYILLARDA OSMANLILARDA DEVLET TEŞKİLATI VE SOSYAL YAPI

Prof. Dr. YUSUF HALAÇOĞLU

Namık Kemal Arıkan

ALINTIDIR  AHMET KISA

 BUNU OKULDA ÖĞRENEMEZSİNİZ!

° Afrika = 30,37 milyon km2

° Çin = 9,6 milyon km2

° ABD = 9.8 milyon km2

° Avrupa = 10,18 milyon km2

● Afrika; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin toplamından daha büyüktür.

- Afrika, Dünya tarım arazilerinin yaklaşık %60’ına sahiptir.

- Afrika, hammadde rezervinin %90’ına sahiptir.

- Afrika, dünya altın rezervinin %40’ına sahiptir.

-Afrika; elmas rezervinin %33’üne sahiptir.

- Afrika, özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dünya koltan rezervinin %80’ine sahiptir.

- Afrika; dünya kobalt rezervinin %60’ına sahiptir (otomobil aküleri üretimi için mineral).

- Afrika; petrol ve doğal gaz açısından zengindir.

- Afrika; (Namibya) Dünya’nın en uzun sahillerinden birine sahiptir.

- Afrika; manganez, demir ve tahta açısından da zengindir.

- Afrika; Çin’in üç katı, Avrupa’nın üç katı, Amerika Birleşik Devletleri’nin üç katı büyüklüktedir.

- Afrika, yaklaşık 35 milyon km2 alana sahiptir (30 415 875 km2).

- Afrika’nın 1.3 milyar nüfusu vardır (Çin 9,6 milyon km2’de, 1.4 milyar nüfusa sahiptir.)

Bu da; Afrika’nın neredeyse nüfussuz olduğu anlamına gelmektedir.

Açıklama: 🔴Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin tarım arazileri tüm Afrika’yı doyurabilir.

Açıklama: 🔴Afrika’nın tarıma elverişli arazisi; tüm dünyayı doyurmak için ekilebilir.

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin çok önemli nehirleri bulunmaktadır.

Afrika; dans, müzik, mimari, heykel vb açısından kültürel olarak farklı bir kıtadır.

- Afrika, Batı’nın laboratuvarlarında değiştirdiği, 30.000 ilaç için bitki veriyor.

- Afrika; 2050’de 2.5 milyar olacak genç bir dünya nüfusuna sahiptir.

● AFRİKA İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR

Afrika kıtası, tarımsal üretim ürünlerinin büyük bir üreticisi ve ihracatçısıdır.

Eğer Afrika; kendi işletme ve üretim araçlarını devralırsa, kısa sürede Dünya zirvesine oturacak ve dünyanın geri kalanı üçüncü dünya ülkesi haline gelecekti

ALINTIDIR  AHMET KISA

 

 

 

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - DERSİMİZ TARİH..

28-01-2023 - 17:08

 
2 - BAYIKLDIM

24-01-2023 - 17:14

 
3 - EFELER

17-01-2023 - 16:14

 
4 - FIKRA GİBİ AMA*

13-01-2023 - 06:12

 
5 - İNSANLIK SUÇLARI…

05-01-2023 - 06:32

 
 
DİĞER YAZILAR :  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 175 ADET YAZI KAYITLI .
 
 Aydın Hava Durumu


           YAZARLAR

           ANKET

Henüz eklenmiş bir anketimiz bulunmamaktadır !

Süper Lig Puan Durumu

  •   Takım Adı O G B M Av P


RSS © 2014 Aydın Haber Merkezi
Site iceriginin izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanilmasi yasaktir
Gizlilik Ilkeleri | Kullanim Kosullari | Künye | Reklam | Iletisim