Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ İLETİŞİM  
 
Eczacılar 16 Ekim’de greve gidiyor
Benzin ve motorine 24 saat geçmeden
Aydın Sezgin: Düşe kalka dış politika
Bu geceden itibaren benzine 62 kuruş,
Gazeteciler Sendikasından 14 Partiye Dilekçe


Aydın Haber Merkezi - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER BU YAZININ EKLENME TARİHİ 09-08-2022 / 19:13 | BU YAZI TOPLAM 1168 KEZ OKUNDU.
   
BASINDAN SEÇTİĞİMİZ
aef@mynet.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER

 Dünyada iklim değişmektedir ve küresel ısınma çağımızın en önemli problemlerinden biri haline gelmiş olup, bütün canlı ve cansız varlıkları tehdit etmektedir. İklim değişikliği olumsuz etkilerini çölleşme, kuraklık, arazi bozulması, şiddetli fırtınalar ve seller gibi ülkelerin gelişmesini etkileyen, ulusal güvenliklerini ve varlıklarını tehdit eden ve sınır tanımayan sorunlar ortaya çıkartarak göstermektedir. Yüzyılımızda yaşanan iklim değişikliği insan kaynaklı iklim değişikliği olarak da anılmaktadır, çünkü iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonları insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Kentlerde artan oranda gerçekleşen materyal ve enerji tüketimi, kent nüfuslarının artışı, yetersiz ve sürdürülebilir nitelikte olmayan atık yönetim sistemleri ile birleşince, çevre ve yaşam alanları için istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olmakta, iklim değişikliği probleminin daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 60ʼı kentlerde yaşamaktadır. Küresel düzeyde büyük kentlerin cazibe merkezi haline geldiği, ekonomik büyümeye kaynaklık ederek istihdam sağlama ve yeniliklerin sunulması amaçlarına hizmet ettikleri bir ortamda, büyük kentler aynı zamanda küresel ticaretin ve ulaşım ağlarının odak noktaları olarak şimdiki gelişme hızlarıyla fırsat ve riskleri içlerinde barındırmaktadırlar. Kentler ve kentsel bölgeler bugün dünyanın yüzey alanının yüzde 2ʼsini kaplasalar da, kaynakların yaklaşık yüzde 75ʼini tüketip, atıkların hemen hemen tümünü üretmektedirler.
Kentler sergiledikleri ekonomik performansa paralel olarak, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 75ʼini tüketirken, iklim değişikliğine yol açan küresel seragazı salımlarının da yüzde 70ʼinden sorumludurlar. Küresel ısınmaya yol açan sera gazları özellikle de CO2, büyük ölçüde kentlerde ve çevresinde faaliyet gösteren sanayiden, konutlardan, trafiğe çıkan motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sera gazı emisyonlarının azaltılmasında en büyük görev kentlere ve kent yönetimlerine düşmektedir. İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını kentler üzerine yoğunlaştırmak günümüz şartlarında elzem hale gelmiştir. O nedenle Türkiye şartları da dikkate alınarak iklim değişikliğinin etkilerine uyumlu, sürdürülebilir nitelikte, enerji verimliliğinin sağlandığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı kentleşmenin tasarlanması-planlanması-yapılması gerekir.
Sürdürülebilirlik, enerji etkinlik ve iklim değişikliğine dayanıklılık açısından dünyada OECD Kompakt kent ve AB Ekokent yaklaşımları öne çıkmıştır. OECD Kompakt kent yaklaşımı kültürel değerleri arka planda tutarak baskın bir ekonomik perspektif taşımakta, AB Ekokent yaklaşımı ise gelişmekte olan bir ülkenin ekonomik kaygılarını ön planda tutmayacak derecede ekolojik duyarlıklı ve teknoloji baskın özellik taşımaktadır. Mevcut piyasa koşulları içinde Türkiye’nin koşulları da göz önüne alınarak iklim değişikliğine dayanıklı, enerji etkin ve sürdürülebilir nitelikte Türkiye’nin tüm kentlerinde ortak uygulanan bir kent modeli ortaya konulmalıdır. Araştırma sonuçları aşırı ısınmaya ve hava kirliliğine eğilimli kentlerde yaşam standartlarının yükseltilmesi, klimatik faktörlerin kentsel planlama ve tasarıma aplike edilmesinde eko-kompakt kent yaklaşımı tercih edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Azaltılmış veya sıfıra indirilmiş CO2 emisyonu hedefine ulaşmak doğrultusunda kentler kendine yeterli enerjiyi üretici hale getirilmeli ve yerel yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıdırlar. Sürdürülebilir nitelikli kentlerde atık kavramının ortadan kaldırılması için, önemli geri dönüşüm, yeniden kullanma ve yeniden piyasaya sürme ve kompost uygulamaları gerçekleştirilmelidir.
Yüksek su kalitesine sahip, bütünleşik kentsel su yönetimini sağlayan, enerji etkin peyzaj, bahçe ve yeşil alan düzenlemelerini kentsel ısı adası efektini azaltmak doğrultusunda gerçekleştiren, doğal kaynakları ihtiyacı kadar tüketen ve kent ekolojisi prensiplerini uygulayan kentler, sürdürülebilir nitelikli ve yaşanabilirliği yüksek kentler olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda yerel gıda zincirinin, yerel bahçe ve kentsel tarım uygulamaları ile sağlandığı, böylelikle gıda güvenliliğinin ve gıda taşımacılığı mesafesinin azaltıldığı bir kente doğru dönüşüm sağlanmalıdır.
Kentlerin enerji etkinliğinin sağlanması ve sera gazı emisyon miktarlarının azaltılmasında; kentsel donatılara kolay erişim sağlayan ve çevreye en az zararı olan toplu taşım sistemlerinin yer aldığı, yayaları ve bisiklet kullanımını destekleyen plan ve tasarımların geliştirilmesi gereklidir.
Yerel malzemelerin kullanıldığı yapım sistemleri yanında, kültürel mirasın kentsel alanlarda, bulundukları yerde korunmasının ve bunların kentsel karma kullanımlarla bütünleştirilmesi esas olmalıdır. Kentsel tasarım aşamasında yeşil tasarım stratejilerinin ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılması sürdürülebilir enerjiyi etkin kullanan ve ikim değişikliğine dayanıklı kente ulaşma hedefine büyük katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir nitelikli kentlere ulaşmanın yolu doğal kaynakların sonsuz olduğunu var sayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını göz ardı eden tutumumuzu değiştirmekten geçmektedir.
Bütün bunların sağlanması için iklimle ilgili olarak planlama mevzuatındaki eksiklikler giderilmelidir. Hava kalitesi alanında, otomobil ve sanayi kökenli emisyonları, kentteki yaşam koşullarını geliştirecek tarzda düzenleyen ulusal mevzuatın geliştirilmesi önemlidir. İklim değişikliğine dayanıklı bir kentsel tasarım projesinin sağlıkla, güvenlikle, enerji harcamalarıyla ve estetikle ilgili mikroklimatik faktörler üzerine doğru bir biçimde temellendirilip temellendirilmediği değerlendirilmelidir. Sürdürülebilir, enerjinin verimli kullanıldığı ve iklim değişikliğine dayanıklı kentlere ulaşmanın yolu geleneksel planlama anlayışımızdan öte, çok farklı meslek disiplinlerinin birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı bir yaklaşımla, kent yönetiminde katılımcı bir yaklaşımın benimsendiği, kentli haklarına saygılı ve iklim değişikliğine neden olan tüketim ve yaşam pratiklerimizde değişime gidilen bir yaklaşım ile mümkündür.

AYDIN SES GAZETESİ Uzm.Dr.METİN AYDIN

ALINTIDIR  AHMET KIDA

 

 

 

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - ENERJİ KORİDORU

07-10-2022 - 06:39

 
2 - KANSER

04-10-2022 - 13:01

 
3 - ARAP BASININDAM...

03-10-2022 - 15:59

 
4 - AB.YE SAVAŞ İLANI

30-09-2022 - 16:05

 
5 - ARAP DÜNYASI

29-09-2022 - 09:27

 
 
DİĞER YAZILAR :  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 556 ADET YAZI KAYITLI .
 
 
Aydın Hava Durumu


           YAZARLAR

           ANKET

Henüz eklenmiş bir anketimiz bulunmamaktadır !

Süper Lig Puan Durumu

  •   Takım Adı O G B M Av P


RSS © 2014 Aydın Haber Merkezi
Site iceriginin izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanilmasi yasaktir
Gizlilik Ilkeleri | Kullanim Kosullari | Künye | Reklam | Iletisim